Priniesť službu, ktorá má zmysel.
Službu, ktorá zlepší život ľudí.

Predstavujeme nový Dom
Lucie 27 Výška splátky mesačne v PROGRAME
346 EurMLADÁ
RODINA

Moderný bungalov kombinujúci základný tvar tak obľúbených prízemných domov majúcich nízku valbovú strechu s veľkými modernými oknami, siahajúcimi až k zemi. Tento dom v sebe ukrýva... viac

Nový Dom Lucie 27

Bližšie informácie je možné získať na osobnej schôdzke alebo na našich webových stránkach www.ekonomicke-stavby.sk

http://program-nulova-hotovost.ekonomickebyvanie.sk