Meníme životy okolo seba

Slovenské banky vo svojom prístupe v hypotékach zvýhodňujú klientov, ktorí disponujú nasporenými prostriedkami vo výške aspoň 30% a vlastným pozemkom. Tento prístup zásadne diskvalifikuje mladých klientov.

Dům Miluška 7

Väščina mladých ľudí platí za svoje bývanie vysoké nájmy. Vysoké nájmy neumožnia našetriť hotovosť podľa požiadaviek bankových domov. Hypotéka je tak dostupná len ľuďom s úsporami a núti mladých ľudí ďalej platiť neúmerné nájmy. Nájmy, ktoré spotrebujú väčšinu rodinného rozpočtu a neumožnia tak nikdy nasporiť kapitál pre vlastnú nehnuteľnosť. Tento bludný kruh uzamykal väčšinu mladých rodín v ekonomicky nevýhodnej situácii. Platenie nájmu neumožňuje vytvárať si vlastný majetok a núti ich odchádzať do dôchodku bez vlastných majetkov.

Je ekonomickým záujmom každého človeka počas svojho produktívneho života vytvoriť majetok, ktorý bude rezervou a poistkou na celý život a starobu. Splácať vlastný majetok hypotékou znamená vytvoriť za život značnú majetkovú rezervu. Tento majetok vo vyspelom svete oddeľuje ekonomické triedy a vytvára takzvanú dobre zabezpečenú strednú triedu. Na Slovensku je táto cesta mladým rodinám značne komplikovaná.

Nemá zmysel čakať na lepší prístup štátu. Na koncepciu bývania pre mladých čakáme dvadsať rokov. V ES veríme, že napriek rôznym spoločenským témam je čas, aby sociálne zodpovedné spoločnosti a jednotlivci prevzali aktivitu. Nespoliehajme sa na štát. Spoľahnime sa na tých najlepších z nás a zapojme sa každý do budovania lepšej spoločnosti. V ES veríme, že je našou úlohou pomôcť tam, kde štát zlyháva. Vytvoriť podmienky pre dobré bývanie mladých rodín.

Pre lepšie bývanie mladých rodín sme vytvorili a stále zlepšujeme program Nulová hotovosť. Program, ktorý umožní postaviť dom aj klientom bez úspor a vlastného pozemku. Veríme, že vo vlastných domoch prežijú naši klienti šťastnejšie životy.

Aktualizované: 28.7.2014 späť

http://program-nulova-hotovost.ekonomickebyvanie.sk/bulletin1407_30.sk/menime-zivoty-okolo-seba.htm
Tento článok je súčasťou pravidelného bulletinu spoločnosti Ekonomické stavby, ktorý vydávame v spolupráci s odborníkmi. Ak sa vám článok páčil a chceli by ste pravidelne dostávať informácie formou bulletinu, zaregistrujte sa k odberu tu.